Pravila Panter Gym

PRAVILA VEDENJA IN NASVETI ZA VAŠO VARNOST V PANTER GYM-u

Čista obutev in primerna obleka

V vadbene prostore vstopamo samo v čisti obutvi (športnih copatih). V primeru neprimerne obutve vstop v vadbene prostore ne bo dovoljen. Čistoča je bistvenega pomena in na tak način ščitimo tudi Vaše zdravje. Svetujemo nepretesna in zračna oblačila.

Uporaba brisače

Da bi ohranili največjo raven higiene, je pri vadbi na trenažerjih in klopeh obvezna uporaba brisače. V primeru, da ste le-to pozabili, se oglasite na recepciji, kjer Vam nudimo enkraten najem brisače.

Pospravljanje uteži in ostale dodatne opreme

Dolžnost vsakega člana je, da po vadbi za seboj pospravi uteži in dodatno opremo, ki jih je uporabljal med vadbo. Prav tako je potrebno poskrbeti, da se po končani vadbi ne zadržujete na trenažerjih ter da jih namestite v prvotni položaj.

Zavarovanje pred zdrsom uteži

Svetujemo, da pred začetkom uporabe vadbenih naprav dobro preverite, ali je zaponka na utežeh pravilno nameščena, da ne bi prišlo do zdrsa uteži in s tem do poškodb.

Upoštevanje delovnega časa

Naprošamo Vas, da upoštevate delovni čas. Zaključite s treningom najkasneje 10 minut pred koncem delovnega časa, da se lahko še nemoteno stuširate in preoblečete.

Uporaba sanitarij in tušev

Naprošamo Vas, da toaletne prostore in tuše po njihovi uporabi pustite v čistem stanju, saj bo le tako možna neomejena uporaba tudi ostalim članom. Vedite, da si vsak član želi uporabo brezhibno čistih toaletnih prostorov.

Počutje

Pred vsako vadbo dobro ogrejte mišice, med samo vadbo pa ne delajte predolgih odmorov, da ne pride do ohlajanja organizma.
Če med vadbo občutite slabost ali neprijetno počutje, TAKOJ prekinite vajo in se posvetujte s trenerjem.

Odgovornost

PANTER GYM in njegovi zaposleni ne morejo prevzeti nobene odgovornosti iz naslova poškodb, poslabšanja zdravja ali drugih negativnih posledic, ki nastanejo pri vadbi ali kot posledica vadbe ali uporabe storitev fitnesa tudi v primeru, da so bili seznanjeni z omejitvami ter možnimi zdravstvenimi težavami vadečega oz. uporabnika storitev.

Vadba poteka na lastno odgovornost.

Fitnes oz. njegovi zaposleni ne odgovarjajo za varnost osebnih predmetov. Oblačila in osebne predmete shranjujte v za to namenjenih garderobnih omaricah.

Pridržujemo si pravico do spremembe pravilnika.
Osebje si pridržuje pravico prepovedi vadbe obiskovalcem, ki ne upoštevajo pravilnika.

Prijetno počutje Vam želi osebje PANTER GYM&bar-a